Tillbaka till Bally-listan! Till nästa spel

Capersville (1966)
Capersville var ett av de tidigaste multiballspelen på sextiotalet. Det följdes av ett halvdussin multiballspel under resten av 60-talet och fram till och med Nip-it 1972. Som synes så har Capersville fyra gula extra-räknare synliga längst ner till höger på toppglaset. Varje spelare hade varsin gul räknare som stegar upp om man träffar rätt saker på spelplanen.
Om man får tillräckligt hög poäng på den gula räknaren så får man ett frispel. Det är alltså en lite udda form av special. Det här spelet har ytterligare en extra räknare som visar vilken poäng man får i vänster kick-up.

Tillbaka till Bally-listan! Till nästa spel
Tillbaka till spel-listan!
Till Spel m.m. köpes & säljes-listan!